Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กบง.นัดแรกของรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ ยังปล่อย LPG ขายปลีก ราคาเดิม
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
7 ธันวาคม 2560
ประชุมกบง.ครั้งแรกของรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ 6ธ.ค.2560 แค่รับทราบสถานการณ์ราคาน้ำมัน LPG และ LNG  โดยแหล่งข่าวระบุ จะยังใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีก เพื่อให้ผู้บริโภคจะยังได้ใช้ก๊าซLPG ในราคาเดิมไปจนถึงสิ้นปีนี้  แม้จะมีการเปิดเสรีก๊าซLPG อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ตาม 
 
ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ที่มีนาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ เป็นประธาน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560  ยังไม่มีวาระการพิจารณา เพื่อตัดสินในเชิงนโยบายในเรื่องใด โดยเป็นแต่เพียงวาระ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก สถานการณ์ราคาก๊าซLPG และราคาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG เท่านั้น  ทำให้ที่ประชุม กบง. ไม่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เหมือนเช่นทุกครั้ง 
 
ทั้งนี้ในราคาก๊าซLPG ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ  ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก  อย่างไร ภายหลังจากที่ กบง. มีมติ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาอ้างอิง ใหม่ ให้คล้ายกับราคาน้ำมัน เมื่อการประชุมวันที่6 พ.ย. 2560 เพื่อให้สะท้อนราคาซื้อขายจริงระหว่างเดือนมากขึ้น รวมทั้งสะท้อนภาวะการซื้อขายในตลาดจร (spot market) ได้รวดเร็วทันต่อ สถานการณ์ และสอดคล้องตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG  ให้เกิดการแข่งขันเต็มรูปแบบ  นั้น  ในเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.

http://www.eppo.go.thซึ่งรายงานราคาขายปลีกก๊าซLPG ล่าสุด 6 ธ.ค. 2560  พบว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย  ราคาก๊าซLPG ณ สถานีบริการ ของผู้ค้ารายสำคัญ อย่าง ปตท. ยังอยู่ที่ 13.03 บาทต่อกก.  ส่วนราคาก๊าซบรรจุถัง(ก๊าซหุงต้ม) ขนาด4 กก. อยู่ที่ 100-160 บาท ถังขนาด 15 กก.อยู่ที่  353 บาท และขนาด 48 กก. อยู่ที่ 1,040-1,220 บาท 

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 3 ธ.ค.2560 อยู่ที่ 35,589 ล้านบาทลดลงจากเมื่อวันที่7 พ.ย. 2560 ที่มี ตัวเลขฐานะสุทธิของกองทุนอยู่ที่ 36,685 ล้านบาท  แบ่งเป็น บัญชีในส่วนของก๊าซ LPG อยู่ที่ 3,638  ล้านบาท ลดลงจากที่เคยอยู่ที่ 4,499 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 31,951ล้านบาท ลดลงจากที่เคยอยู่ที่ 32,186 ล้านบาท
 
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ยังจะใช้ เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกก๊าซLPG ไปจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อคงราคาขายปลีกไว้เท่าเดิม ไม่ขยับขึ้น แม้ราคาก๊าซLPG ในตลาดโลกอาจจะปรับตัวสูงขึ้น  ก็ตาม 

ที่มา:http://www.energynewscenter.com/index.php/news/detail/1051
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ