Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
PTTGC แถลงข่าวอัพเดทผลดำเนินงานสำคัญตามกลุ่มธุรกิจ
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
15 พฤศจิกายน 2560
PTTGC แถลงข่าว อัพเดทผลดำเนินงานสำคัญตามกลุ่มธุรกิจและความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ   ในขณะที่ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนแรกกำไรสูงถึง 29,740 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบ 6 ปี


    
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC  กล่าวสรุปผลการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
-       โรงกลั่นน้ำมัน มีอัตราการใช้กำลังการผลิตของหน่วย CDU ร้อยละ 103
-       โรงอะโรเมติกส์ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตสารอะโรเมติกส์ (BTX Utilization) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 82
-       โรงโอเลฟินส์ทั้ง 4 แห่ง มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 96
-       ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีน มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 113
-       ส่งผลให้ PTTGC รายงาน Adjusted EBITDA อยู่ที่ 14,802 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากไตรมาส 3/2559 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้า มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2560 จำนวน 9,955 ล้านบาท หรือ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 ตามลำดับ
 
สำหรับความคืบหน้าและโครงการลงทุนต่าง ๆ แยกเป็น
 
1) โครงการ Map Ta Phut Retrofit 
 
-       เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามเป้าหมายในการเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ
-       ก่อสร้างโรงงานแนฟทาแครกเกอร์กำลังการผลิตเอทิลีนที่  500,000 ตันต่อปี และโพรพิลีน 250,000 ตันต่อปี
-       ผลิตเชิงพาณิชย์ ปี 2563
-       ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศการลงทุนซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในสิ้นปีนี้
 
2)โครงการ PO/Polyol เป็นการลงทุนโพลียูรีเทนครบวงจร
 
-       โครงการ PO และโครงการ Polyols & PU System เป็นโครงการในธุรกิจสาย Polyurethane ซึ่งอยู่ในกลุ่ม     เคมีภัณฑ์สมรรถนะสูง (Performance Materials & Chemicals) โครงการ PO และโครงการ  Polyols & PU       System ซึ่งเป็นการต่อสายธุรกิจผลิตภัณฑ์ Polyurethane อย่างครบวงจร
-       เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดกำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ระหว่าง PTTGC และพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว
-       บริษัท GC Oxirane   PTTGC ถือหุ้น 100 % กำลังการผลิต PO  200,000 ตันต่อปี
-       บริษัท GC Polyols  PTTGC ถือหุ้น 82.1 % Sanyo Chemicals Industries (SCI) 14.9 % และ Toyota Tsusho Corporation (TTC) 3 % กำลังการผลิต Polyols& PU System    130,000 ตันต่อปี
-       มูลค่าโครงการประมาณ 888 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
-       เริ่มก่อสร้าง ปี 2560 ผลิตเชิงพาณิชย์ ปี 2563
 
3)โครงการ mLLDPE 
-       กำลังการผลิต 400,000 ตันต่อปี  ผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 1/2561
-       มูลค่าโครงการ 288 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
 
4)โครงการ US Petrochemical Complex
 
-       ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง PTTGC America LLC. และ JobsOhio หน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนในรัฐโอไฮโอ เพื่อร่วมกันศึกษา วางแผน และจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-       โครงการความร่วมมือนี้จะเริ่มดำเนินการเมื่อ PTTGC เริ่มดำเนินโครงการ Petrochemical Complex
-       ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการลงทุน
 
5)ความก้าวหน้าตลาด CLMV
 
-       PTTGC ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกประเทศไทย กับผู้ค้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในงาน PROPAK MYANMAR 2017 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ณ เมืองย่างกุ้ง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการพลาสติกของไทย ได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจทำ Business Matching กับกลุ่มผู้ประกอบการพลาสติกในเมียนมาร์ 
-       งาน PROPAK MYANMAR 2017 มีกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติกของเมียนมาร์ให้ความสนใจเข้าร่วมเจรจาการค้า (Business Matching)  ทั้งสิ้น 149 บริษัท และมีบริษัทที่คาดว่าจะมีโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน 61 บริษัท แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีของตลาดสินค้าพลาสติกในเมียนมาร์ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตสูงและมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 
-       PTTGC ได้ลงนาม MOU และ SHA กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติกจำนวนหลายบริษัท เพื่อการลงทุน ในเมียนมาร์ ประกอบด้วย
o       MOU - บริษัท เอ.เค.แพคและจักรกล เพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในเมียนมาร์
o       SHA - บริษัท TPBI International Company Limited และ Myanmar Star Group เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในเมียนมาร์ เพื่อลงทุนในการทำธุรกิจโรงงานขึ้นรูปพลาสติกเพื่อการผลิตและการขายในเมียนมาร์
 
-       แผนงานในปี 2561 
o       จัดตั้ง Service Company เพื่อให้บริการธุรกิจโพลิเมอร์ในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
o       จัดตั้ง Sales Office เพื่อให้บริการด้านการจัดจำหน่าย การขาย การขนส่งของธุรกิจโพลิเมอร์ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
6)  การจัดตั้ง CSC – Customer Solution Center
 
PTTGC เดินหน้ากลยุทธ์ร่วมกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการจัดตั้ง CSC – Customer Solution Centerเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการส่งเสริม สนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติกเติบโต สามารถแข่งขันได้ ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่ม Start up โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ PTTGC ได้มีการลงนาม MOU สำคัญ ดังนี้
 
-       MOU – PTTGC ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อต่อยอดการพัฒนาอุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์ ทำให้เกิดความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
-       MOU – PTTGC ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU  ทั้งพลาสติกที่ทำมาจาก ปิโตรเคมี (Petroleum-based) และเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Bio-based)
 
สำหรับผลประกอบการของบริษัท ในไตรมาส 3/2560 PTTGC มีกำไรสุทธิรวม 9,955 ล้านบาท หรือคิดเป็น2.23 บาท/หุ้น  เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากไตรมาส 3/2559 ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่  6,226  ล้านบาท คิดเป็น 1.40 บาท/หุ้น และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2560 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,603 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1.48 บาท/หุ้น โดยมีผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีกำไรสุทธิรวม 29,740 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ