Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
14 พฤศจิกายน 2560
วันนี้ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ