Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
เปิดรับข้อเสนองานวิจัยระบบกักเก็บพลังงานรอบ 2 วงเงิน 403 ล้านบาท หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
13 พฤศจิกายน 2560

สนพ. ร่วมกับ สวทช. เดินหน้านโยบาย Energy 4.0 เปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) รอบ 2 วงเงิน 403 ล้านบาท หวังต่อยอดผลิตจริงเชิงพาณิชย์  

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าตามแผน PDP2015 สนพ. จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) รอบที่ 2 ขึ้น ภายใต้กรอบวงเงิน 403 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานอย่างจริงจัง ปรับปรุงข้อจำกัดของเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 765 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) โดยมอบหมายให้ สวทช. เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ รอบที่ 1 เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 31 โครงการ รวมวงเงิน 362 ล้านบาท โดยปัจจุบันโครงการฯ ทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ

สำหรับกรอบงานวิจัยในรอบที่ 2 นี้ จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่นำไปใช้ในบ้านอยู่อาศัย โครงข่ายไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม ใน 3 ส่วนสำคัญคือ 1. มีประสิทธิภาพ 2. ใช้งานได้หลากหลาย และ 3. ราคาแข่งขันได้และสามารถนำไปสู่การผลิตใช้จริงในอนาคต โดยผู้ที่สนใจ จะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือเป็นภาคเอกชนไทยที่ประกอบธุรกิจหรือกำลังลงทุนในธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทย หรือ เป็นหน่วยงานร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สวทช. จะให้การสนับสนุนเต็มจำนวน แต่หากหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ขอ จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75

“พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้นโยบายในการดำเนินโครงการ ว่า นอกจากจะส่งเสริมให้มีงานวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นแล้ว จะต้องผลักดันให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึ้น และประชาชนได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น” ดร.ทวารัฐ กล่าว

ทั้งนี้  เปิดให้หน่วยงานที่สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนตั้งแต่ 10 – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. โทร. 0 2117 6447, 0 2117 6449, 0 2117 6454 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/ThailandEnergyStorage

ที่มา:http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/1016

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ