Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กกพ.ตรึงค่าไฟฟ้าในส่วนค่าเอฟที งวดเดือนม.ค.-เม.ย.2561
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
10 พฤศจิกายน 2560
โฆษก กกพ. แจงถ้าไม่ช่วยตรึงราคา ค่าไฟฟ้าในส่วนเอฟที งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2561 จะต้องปรับขึ้นอีก 20.25 สตางค์ต่อหน่วย จากราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ  ในขณะที่งวดถัดไป เดือนพ.ค.-ส.ค. 2561 จะต้องยอมให้ค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้น โดยเงินสะสมที่เหลืออยู่ จะช่วยตรึงได้แค่ 9สตางค์ต่อหน่วย

 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดแถลงข่าวเรื่องค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าเอฟที  งวด ม.ค. – เม.ย. 2561  ว่า ในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2561 ค่าเชื้อเพลิงทุกชนิด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา และถ่านหิน มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ที่มีสัดส่วนร้อยละ 58.83  ปรับตัวสูงถึง 15.42 บาทต่อล้านบีทียู ส่งผลให้ค่าเอฟทีในส่วนของเชื้อเพลิงสูงขึ้น 20.25 สตางค์ต่อหน่วย
 
ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของภาครัฐ  ในส่วน Adder และ FiT ในเดือน ม.ค. – เม.ย. 2561 ก็ได้ปรับเพิ่มจาก 13,015 ล้านบาทในประมาณการงวดปัจจุบัน (ปรับปรุงค่าจริงเดือนกันยายน 2560) มาอยู่ที่ 15,531 ล้านบาท หรือเพิ่ม 2,516 ล้านบาท ในขณะที่ ประมาณการจำนวนหน่วยไฟฟ้าในงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2561 ก็ลดต่ำลงจากช่วงปัจจุบัน  ดังนั้นเมื่อเทียบเป็นอัตราต่อหน่วยแล้วจะทำให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว อยู่ที่ 27.66 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้น จากงวด ก.ย. – ธ.ค. 2560 ที่ปรับปรุงค่าจริงเดือนกันยายน 2560 ซึ่งอยู่ที่ 22.86 สตางค์ต่อหน่วย ประมาณ 4.80 สตางค์ต่อหน่วย
 
อย่างไรก็ตาม กกพ.ได้ใช้เงินสะสมมาตั้งแต่กลางปี 2560 อยู่จำนวนหนึ่ง มาช่วยตรึงราคาค่าเอฟทีเอาไว้ ทำให้ค่าเอฟทีไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามปัจจัยข้างต้น  โดยค่าเอฟทีจะยังมีอัตราอยู่ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย  โดยจะเก็บส่วนหนึ่งไว้ไปช่วยพยุงค่าเอฟทีในงวดถัดไปอีกคือเดือน พ.ค. – ส.ค. 2561 เพื่อไม่ให้ค่าเอฟทีในช่วงดังกล่าวปรับสูงขึ้นมากจนเกินไป โดยน่าจะช่วยบรรเทาการปรับขึ้นค่าเอฟทีได้ประมาณ 9 สตางค์ต่อหน่วย 
 
ทั้งนี้ผลจากการตรึงค่าเอฟทีเรียกเก็บงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 2561 ไว้ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย จะมีผลทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยทางสำนักงาน กกพ. จะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง http://www.erc.or.th เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. ก่อนที่จะนำผลการรับฟังความคิดเห็น มาพิจารณาและให้การไฟฟ้าประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าเอฟทีสำหรับเรียกเก็บในรอบดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป

ที่มา:http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/1013
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ