Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการคนเก่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คุณนฤมล แสงชัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักบริหารกลาง กับรางวัล "เพชรพัสดุ" สำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น ประจำปี 2560
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กันยายน 2560
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการคนเก่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คุณนฤมล แสงชัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักบริหารกลาง กับรางวัล "เพชรพัสดุ" สำหรับการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น ประจำปี 2560 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ