Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มอบหมายให้ ผอ.สบก. (นางอุษา ประจันตบริบาล) เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กันยายน 2560
วันนี้ (22 กันยายน 2560) ท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี)ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นางอุษา ประจันตบริบาล) เป็นผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 6 โรงเรียน และจังหวัดนครพนม 4 โรงเรียน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร(นายวิทยา จันทร์ฉลอง) เป็นประธานและเป็นผู้แทนในการรับมอบ


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ