Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม Drilling School รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์สุทัศน์ ณ อยุธยา ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 กันยายน 2560

วันนี้(5 กันยายน 2560) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม Drilling School รุ่นที่10 ณ ห้องประชุมพิสุทธิ์สุทัศน์ ณ อยุธยา ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ