Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Day หัวข้อ “การสื่อสารในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
4 กันยายน 2560
วันนี้ (4 กันยายน 2560) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Day หัวข้อ “การสื่อสารในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ชธ. เข้าร่วมกว่า 100 คน
    สำหรับเนื้อหาเรื่อง "การสื่อสารในยุคดิจิทัล" เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ชธ. ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเทคนิควิธี หลักการเขียน การนำเสนอเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ตลอดจนสื่อสารภารกิจ ชธ. ผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ