Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสำหรับรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวัน (TFPSO)
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2560

วันนี้ (17สค60) ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวัน (TFPSO) และสิ่งติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับเรือ ของบริษัทเชฟรอน ออฟชอร์ จำกัด ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ส จ.ชลบุรี

โดยมีพลังงานจังหวัดชลบุรี(นายนิยม วัฒนประภากร)กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ) กล่าวเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน จ.ชลบุรีและฉะเชิงเทรา สมาคมประมง สถาบันการศึกษา รวม 60 คน

ทั้งนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(Decommissioning Environmental Assessment, DEA) ซึ่งต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากการรื้อถอน


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ