Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 5) ณ ห้องประชุม meeting room โรงแรมลอฟท์มาเนีย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม 2560
          วานนี้ (27 กรกฎาคม 2560) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 5) ณ ห้องประชุม meeting room โรงแรมลอฟท์มาเนีย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยสิทธ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ปรึกษาคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานสถาณการณ์ราคาน้ำมัน และแนวโน้มการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย โดยนายเจนรบ รับประภา วิศวกรปิโตรเลียมชำนาญการ และผู้แทน บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด รายงานผลการเข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) รวมถึงให้ที่ประชุมรับทราบ
พร้อมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอ ข้อซักถาม และพิจารณาแนวทางการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามข้อเสนอของคณะทำงานฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ