Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
27 กรกฎาคม 2560

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2560) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้นําท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อําเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายวรชาติ พวงเงินพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายนาวิน พรรณธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 วัน ซึ่งมีรูปแบบของการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โด ยนายอรรถพล อ่างคำ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการผลิต สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม การบรรยายเรื่องการประหยัดพลังงานและการทำบัญชีพลังงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เองในครัวเรือน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังชุมชนต่อไป

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ