Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อติดตามผลดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 กรกฎาคม 2560
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อติดตามผลดำเนินการโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (โครงการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคี) โดยมี นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และตัวแทนกลุ่มประมง 4 ตำบลให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการธนาคารปู ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้การสนับสนุนแก่กลุ่มประมง 4 ตำบล ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการคณะทำงานไตรภาคี จ.สงขลา ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้การสนับสนุนจากความต้องการของกลุ่มประมงในพื้นที่ เพื่อเป็นบ่อพักให้กับแม่ปูม้าได้วางไข่ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ เป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าและการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ต่อไป


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ