Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
13 มิถุนายน 2560

วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้นําท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อําเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมโนนทอง เทศบาลตำบลลานกระบือ โดยได้รับเกียรติจาก นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายชาคร วัชระเศรณี ปลัดอำเภอลานกระบือ นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

กิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 วัน ซึ่งมีรูปแบบของการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยนายอรรถพล อ่างคำ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการผลิต สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม การบรรยายเรื่องการประหยัดพลังงานและการทำบัญชีพลังงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการสาธิตและลงมือทำเตาเผาถ่านและเตาย่างไก่พลังคูณสอง โดย อส.พน.จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 68 คน 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ