Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) เพิ่มเติม ต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ....
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
1 มิถุนายน 2560

ในวันนี้ (1 มิถุนายน 2560) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) เพิ่มเติม ต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ.... ที่ได้นำเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ และถาม-ตอบต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ