Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ติดตามผลและความคืบหน้าโครงการ DMF Networking ในพื้นที่เป้าหมาย
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2560  เวลา  09:15  น.  นายสราวุธ  แก้วตาทิพย์  รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็นประธานการประชุมการติดตามผลและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ  DMF Networking ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณ  จังหวัดละ  3  ครั้งในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา  โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัด  7  จังหวัด  ได้แก่  อุบลราชธานี  อุดรธานี  กาฬสินธุ์  ยโสธร  มหาสารคาม  สกลนคร  และร้อยเอ็ด  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ  30  คน  ณ  ศูนย์ประชุมกระทรวงพลังงาน  ชั้น  15  อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บี   
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ