Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
3 พฤษภาคม 2560

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จาก ต.หนองใหญ่ จำนวน 50 คน โดยนายกำธร วิเชฎฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจิติศักดิ์ ภูศรีเมือง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และเจ้าหน้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีชำนาญการพิเศษ 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ