Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
28 เมษายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จาก ต.นาเชือก และ ต.เขาพระนอน โดยนายสุจินที งามฉวีพันธุ์ ปลัดอาวุโส อ.ยางตลาด กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจิติศักดิ์ ชูศรีเมือง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และเจ้าหน้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีชำนาญการพิเศษ

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ