Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

154 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร และสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมติวเข้มความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแก่แกนนำเครือข่าย (6 เมษายน 2561)
 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน สำหรับผู้นำท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ (23 มีนาคม 2561)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ โดยมีรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมเป็นพยาน (8 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียม ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 (8 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการศึกษานำร่องการนำส่วนบนของแท่นหลุมผลิตไปจัดการบนฝั่ง ณ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด มหาชน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (7 กุมภาพันธ์ 2561)
 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 6) ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงแรมรัชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา (26 มกราคม 2561)
 
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (14 พฤศจิกายน 2560)
 
- นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การรับรู้และสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” (29 กันยายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสการลงทุนด้านปิโตรเลียม เตรียมพร้อมการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ (29 กันยายน 2560)
 
- เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสำหรับรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวัน (TFPSO) (17 สิงหาคม 2560)
 
- วันนี้ (17 ส.ค.60) พลเอก อนันตพรฯ รมว.พน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พลังงานภาคกลาง ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และนครปฐม (17 สิงหาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง (ร่าง) แนวทางการคัดเลือกสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์จากการผลิต เก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย (17 สิงหาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 5) ณ ห้องประชุม meeting room โรงแรมลอฟท์มาเนีย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (28 กรกฎาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 (27 กรกฎาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 (13 มิถุนายน 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ