Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

168 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- กระทรวงพลังงาน ร่วมกับประเทศนอร์เวย์ เดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน LNG เพื่อรองรับการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (26 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย ทิศทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย (22 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้ ได้กำชับบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีแปลงสัมปทานอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. (19 มิถุนายน 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานมอบกล้าพันธุ์ไม้ภายใต้ “โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์น่าอยู่" (9 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งแก้ปัญหาการใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เพื่อไม่ให้กระทบการจัดหาพลังงานของประเทศในระยะยาว (8 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงคราบน้ำมันสีดำที่ลอยมาติดตามแนวชายหาด ตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย (5 มิถุนายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันเปิดรับฟังความเห็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.ปิโตรเลียม 5 ฉบับ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ระบุดำเนินการเพราะเห็นเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องรับฟังข้อมูลรอบด้าน คาดอีก 2 เดือนกฎหมายเสร็จ ด้านคปพ.บุกกระทรวงพลังงาน ยื่นหนังสือคัดค้านกฎกระทรวง 3 ฉบับ (26 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (26 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งตรวจสอบการรั่วไหลของปิโตรเลียมในอ่าวไทย กรณีพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (26 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงฯ เปิดกฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (13 พฤษภาคม 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร (6 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงแนวคิดการจัดตั้ง NOC ของผู้แทน คปพ. (11 เมษายน 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและรองโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดแถลงข่าวในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงพลังงาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (NOC) (30 มีนาคม 2560)
 
- กระทรวงพลังงานพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหากเห็นชอบผลการศึกษาการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (28 มีนาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) (27 มีนาคม 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ