Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

ข่าวประชาสัมพันธ์

159 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- กรมเชื้อเพลิงฯ เปิดกฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (13 พฤษภาคม 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บริเวณลานบ้านผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร (6 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงแนวคิดการจัดตั้ง NOC ของผู้แทน คปพ. (11 เมษายน 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและรองโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดแถลงข่าวในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงพลังงาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (NOC) (30 มีนาคม 2560)
 
- กระทรวงพลังงานพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหากเห็นชอบผลการศึกษาการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (28 มีนาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) (27 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน (วพน. รุ่น 9 ) ในการเยี่ยมชมการประกอบกิจการด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (19 มีนาคม 2560)
 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (10 มีนาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก (3 กุมภาพันธ์ 2560)
 
- ขอแสดงความยินดี กับนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ในโอกาสรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (27 ธันวาคม 2559)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดประชุม DMF Networking สร้างเครือข่ายปิโตรเลียม (21 ธันวาคม 2559)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ออกมาย้ำเรื่องการขยายเวลาผลิตปิโตรเลียมฯ สัมปทานแปลง B8/32 ผ่านทางรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน ต่อสัญญาเชฟรอน รับวิกฤตพลังงาน ทางช่อง NBT (17 ธันวาคม 2559)
 
- กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมแปรอักษรพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย (22 พฤศจิกายน 2559)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องในการนำเรือสัญชาติต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการปิโตรเลียมแก่ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม (21 พฤศจิกายน 2559)
 
- “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ "พื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์" เมื่อ ปีพ.ศ. 2544 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมของโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์” (27 ตุลาคม 2559)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ