Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

2595 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- กฟผ. กฟน. PEA ร่วมมือศึกษาตั้ง National Energy Trading Platform-NETP (21 พฤษภาคม 2561)
 
- เอื้อประโยชน์หรือซุ่มเงียบ (21 พฤษภาคม 2561)
 
- CRD ได้งานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทน มูลค่างาน 52.68 ล้านบาท อ่ (21 พฤษภาคม 2561)
 
- ส่งกฟผ.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาพื้นที่ ที่เหมาะสมสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน (18 พฤษภาคม 2561)
 
- ปตท.ยันไม่ตั้งราคาน้ำมันแพงกว่าคู่แข่ง แนะตรวจสอบข้อมูลราคาจากเว็บไซต์ สนพ. (18 พฤษภาคม 2561)
 
- ลังงานติดตามแอลพีจีจ่อชง กบง.ดูแล (18 พฤษภาคม 2561)
 
- รัฐมนตรีพลังงานพอใจผลการยื่น PQ เอราวัณ บงกช (17 พฤษภาคม 2561)
 
- รัฐมนตรีพลังงานยืนยันยังคงแนวทางขอความร่วมมือผู้ค้าไม่ให้แจ้งปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า (17 พฤษภาคม 2561)
 
- มูบาดาลา และโททาล พร้อมประมูลแข่ง เชฟรอน ในแหล่งเอราวัณ (17 พฤษภาคม 2561)
 
- ยืนยันกฟผ.ต้องปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาคนหลัง 4-5 ปี ข้างหน้าจะมีคนเกษียณกว่า 6 พันคน (17 พฤษภาคม 2561)
 
- เชฟรอน และ ปตท.สผ.เข้ายื่นเอกสาร PQ ทั้งแหล่งเอราวัณและบงกช (16 พฤษภาคม 2561)
 
- มหาดไทยหารือพลังงานกำหนดเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนใหม่ (16 พฤษภาคม 2561)
 
- NIA - EGAT ร่วมพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมชวนแข่งแก้โจทย์พลังงานเพื่อชุมชน (16 พฤษภาคม 2561)
 
- คณะกรรมการ SEA ตั้งงบ 50 ล้านจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ภายใน 9 เดือน (16 พฤษภาคม 2561)
 
- พลังงานห่วง น้ำมัน-LPG พุ่ง จับตาใกล้ชิด (15 พฤษภาคม 2561)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ