Text Size

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิต

pic01

 

ปริมาณการขาย/มูลค่า น้ำมันดิบในประเทศไทย ปี2561


ปริมาณการขาย/มูลค่า ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ปี2561


ปริมาณการขาย/มูลค่า ก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทย ปี2561


สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ