Text Size

E&P Summary Report


pic01

สาระสำคัญ


สัมปทานปิโตรเลียม (ณ มกราคม 2560 )
 พื้นที่ สัมปทาน แปลง  
 รวมทั้งสิ้น 40 50  
 บนบก 18 21  
 อ่าวไทย 22 29  
 อันดามัน - -  

  การสำรวจปิโตรเลียม (ณ พฤษภาคม 2560 )
   การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
   คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
   คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
   
   การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
   รวมทั้งสิ้น 20 91 111
   หลุมสำรวจ 4 - -
   หลุมพัฒนา 16 91 17
   หลุมอัดน้ำ - - -

   

  ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

   ปริมาณสำรองปิโตรเลียม (ณ ธันวาคม 2560)
    พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
   ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต ) 6410.12 4640.27 2338.59
   คอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติเหลว) (ล้านบาร์เรล) 166.10 153.17 92.97
   น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 156.40 119.76 89.71
   
   การผลิตปิโตรเลียม  
    2560 ณ กรกฎาคม 2561
   เทียบเท่าน้ำมันดิบ 728181.00 755014.00 บาร์เรล/วัน
   ก๊าซธรรมชาติ 2861.40 3061.36 ล้านลบ.ฟุต/วัน
   คอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติเหลว) 97035.00 99063.00 บาร์เรล/วัน
   น้ำมันดิบ 140891.00 131004.00 บาร์เรล/วัน
   ปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม (ณ มิถุนายน 2561)
    ปริมาณการขาย   มูลค่า (ล้านบาท)
   ก๊าซธรรมชาติ 85978710.89  ล้านลบ.ฟุต 15571810961.99
   คอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติเหลว) 2208038.00  บาร์เรล 5098173322.04
   น้ำมันดิบ 3810477.00  บาร์เรล 9069291482.23
   ก๊าซแอลพีจี 6103970.00  ล้านบีทียู 84335501.52
   พื้นที่พัฒนาร่วม
    พื้นที่(ตร.กม.) สถานภาพ
   พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
   พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
   แท่นผลิตปิโตรเลียม,เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ (ณ พฤษภาคม 2561)
   แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น  
   รวมทั้งสิ้น 452  
   แท่นหลุมผลิต (WP) 396  
   แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 22  
   แท่นเพิ่มความดัน (CP), แท่นกำจัดปรอท (MRP), แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT),
   แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Production Unit)
  23  
   แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 12  
   เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ  
   รวมทั้งสิ้น 18  
   เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 2  
   เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 12  
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ