Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

สมัครงาน/ฝึกงาน

แสดงข้อมูลรายปี ->
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ (17 มกราคม 2561)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (15 มกราคม 2561)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ