Text Size

ปรับปรุงล่าสุด
** เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของกรมบัญชีกลาง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
** ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
** ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
viewall
23 กรกฎาคม 2561

กกพ.เล็งลดใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเหลือใบเดียวส่งเสริมการแข่งขัน พร้อมเร่งประกาศโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ในปีนี้
viewmore

23 กรกฎาคม 2561

กกพ. พร้อมพิจารณา หลังรมว.พลังงาน ส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนบอร์ดชุดใหม่
viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

pic news

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

viewmore

reserved_gas_2559.jpg reserved_con_2559.jpg reserved_oil_2559.jpg
  •  
  •  
  •  

รวมคำชี้แจง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นโยบายด้านความโปร่งใสและคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คู่มือการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ

คู่มือการดำเนินงานด้านงบประมาณของ ชธ.

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำหรับผู้พิการ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ผู้เยี่ยมชม : 12071470
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 249621
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ